Home

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii

Contract nr. : POSDRU/161/2.1/G/134465

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: fonduri-ue.ro
Proiectul "Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii" este un proiect implementat in parteneriat: Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil din Constanta si Institutul de Dezvoltare a Resurselor Umane din Constanta.
Date financiare proiect:
  • Valoarea totală proiect: 2.169.920 lei
  • Contribuţia proprie a beneficiarului: 43.398 lei
  • Finanţare nerambursabilă Bugetul Naţional: 258.159,72 lei
  • Finanţare nerambursabilă FSE: 1.868.361,88 lei
Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a studentilor si masteranzilor din institutia de invatamant a solicitantului prin utilizarea unei metode inovatoare de instruire practica: intreprinderea simulata.
Proiectul are in vedere si activitati de consiliere si orientare profesionala pentru grupul tinta de studenti si masteranzi ai universitatii. Proiectul propus de Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil din Constanta este un demers util studentilor dezvoltand foarte mult latura practica a pregatirii universitare contribuind astfel la formarea unei resurse umane capabile sa faca fata cerintelor de pe piata muncii.
Obiective specifice:
1.Implementarea unei intreprinderi simulate cu profil servicii hotel-restaurant la nivelul institutiei de invatamant superior a solicitantului;
2.Instruirea practica in intreprinderea simulata a unui numar 210 studenti si masteranzi;
3.Organizarea de activitati de consiliere si orientare profesionala pentru 360 de studenti.

Informatii generale

Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” prin initierea unor activitati de invatare la locul de munca prin intermediul intreprinderilor simulate.
In acest fel se asigura o adaptabilitate sporita a viitorilor absolventi la piata muncii, o calificare sporita si de asemenea cresterea sanselor de obtinere a unui loc de munca.
In acelasi timp acesta contribuie la realizarea obiectivelor domeniului major de interventie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa” prin faptul ca invatarea in cadrul intreprinderilor simulate formeaza deprinderi si aptitudini specifice unui anumit domeniu de activitate prin aceasta crescand mult sansele de angajare intr-un loc de munca. Se asigura, totodata si o corelatie a proceselor educative cu piata muncii si implicit o participare pe piata muncii a unor absolventi cu solide cunostinte teoretice si practice. In plus, activitatea de consiliere si orientare profesionala ofera un sprijin substantial studentilor pentru alegerea unui loc de munca sau pregatirea in vederea sustinerii unui interviu.

Grup tinta

Grupul tinta este format din 360 studenti si masteranzi. La activitatile de consiliere si orientare profesionala vor participa 360 de studenti si masteranzi iar la activitatile din firma simulata 210 studenti si masteranzi.