anunturi

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii

Contract nr. : POSDRU/161/2.1/G/134465

Consiliere si orientare profesionala

Selectie grup tinta Consiliere si orientare profesionala - perioada 09 mai 2014-15 mai 2014

Activitatea de selectie a grupului tinta pentru Consiliere si orientare profesionala din cadrul proiectului ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII va avea loc în perioada 09 mai 2014-15 mai 2014. Participantii la selectie vor fi recrutati din cadrul anului 3 FB, anul 3 Management si anul 3 CIG, facultatea de Management Financiar Contabil Constanta, Universitatea Spiru Haret.

Selectia presupune elaborarea unui dosar care va cuprinde:

 • Copie carte de identitate ;
 • Adeverință de la secretariatul universității, prin care se atestă poziția de student/masterand;
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Angajament de respectare a condițiilor proiectului și de a urma activitățile care îi revin în urma selectării; (Anexa 2);
 • Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dubla finanțare privind consilierea vocațională și/sau activitatea de practică ;
Dosarul va fi analizat de o comisie formata din specialisti din cadrul proiectului reponsabili cu activitatea de consiliere si orientare profesionala.

Selectie grup tinta Consiliere si orientare profesionala - perioada 01 iunie 2014-27 iunie 2014

Activitatea de selectie a grupului tinta pentru Consiliere si orientare profesionala din cadrul proiectului ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII va avea loc în perioada 01 iunie 2014-27 iunie 2014. Participantii la selectie vor fi recrutati din cadrul anului 1 Management si anul 1 CIG, facultatea de Management Financiar Contabil Constanta, Universitatea Spiru Haret.

Selectia presupune elaborarea unui dosar care va cuprinde:

 • Copie carte de identitate ;
 • Adeverință de la secretariatul universității, prin care se atestă poziția de student/masterand;
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Angajament de respectare a condițiilor proiectului și de a urma activitățile care îi revin în urma selectării; (Anexa 2);
 • Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dubla finanțare privind consilierea vocațională și/sau activitatea de practică ;
Dosarul va fi analizat de o comisie formata din specialisti din cadrul proiectului reponsabili cu activitatea de consiliere si orientare profesionala.

Selectie grup tinta Consiliere si orientare profesionala - perioada 01 iulie 2014-27 iulie 2014

Activitatea de selectie a grupului tinta pentru Consiliere si orientare profesionala din cadrul proiectului ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII va avea loc în perioada 01 iulie 2014-27 iulie 2014. Participantii la selectie vor fi recrutati din cadrul anului 2 Management si anul 2 CIG, facultatea de Management Financiar Contabil Constanta, Universitatea Spiru Haret.

Selectia presupune elaborarea unui dosar care va cuprinde:

 • Copie carte de identitate ;
 • Adeverință de la secretariatul universității, prin care se atestă poziția de student/masterand;
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Angajament de respectare a condițiilor proiectului și de a urma activitățile care îi revin în urma selectării; (Anexa 2);
 • Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dubla finanțare privind consilierea vocațională și/sau activitatea de practică ;
Dosarul va fi analizat de o comisie formata din specialisti din cadrul proiectului reponsabili cu activitatea de consiliere si orientare profesionala.

Selectie grup tinta Consiliere si orientare profesionala - perioada 01 octombrie 2014-25 octombrie 2014

Activitatea de selectie a grupului tinta pentru Consiliere si orientare profesionala din cadrul proiectului ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII va avea loc în perioada 01 octombrie 2014-25 octombrie 2014. Participantii la selectie vor fi recrutati din cadrul anului 1 Marina Comerciala din cadrul Academiei Navale Mircea cel Batran

Selectia presupune elaborarea unui dosar care va cuprinde:

 • Copie carte de identitate ;
 • Adeverință de la secretariatul universității, prin care se atestă poziția de student/masterand;
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Angajament de respectare a condițiilor proiectului și de a urma activitățile care îi revin în urma selectării; (Anexa 2);
 • Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dubla finanțare privind consilierea vocațională și/sau activitatea de practică ;
Dosarul va fi analizat de o comisie formata din specialisti din cadrul proiectului reponsabili cu activitatea de consiliere si orientare profesionala.

Selectie grup tinta Consiliere si orientare profesionala - perioada 21 noiembrie 2014-25 noiembrie 2014

Activitatea de selectie a grupului tinta pentru Consiliere si orientare profesionala din cadrul proiectului ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII va avea loc în perioada perioada 21 noiembrie 2014-25 noiembrie 2014. Participantii la selectie vor fi recrutati din cadrul anului 1 Marina Comerciala din cadrul Academiei Navale Mircea cel Batran

Selectia presupune elaborarea unui dosar care va cuprinde:

 • Copie carte de identitate ;
 • Adeverință de la secretariatul universității, prin care se atestă poziția de student/masterand;
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Angajament de respectare a condițiilor proiectului și de a urma activitățile care îi revin în urma selectării; (Anexa 2);
 • Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dubla finanțare privind consilierea vocațională și/sau activitatea de practică ;
Dosarul va fi analizat de o comisie formata din specialisti din cadrul proiectului reponsabili cu activitatea de consiliere si orientare profesionala.

Anunt testare JVIS
In perioada 19.06.2014-30.06.2014 va avea loc testarea cu ajutorul unui instrument licentiat de testare psihologica in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala JVIS (Jackson Vocational Interest Survey).
Testarea se va efectua in salile 303 si 304 in intervalul 08-16. Studentii din grupul tinta vor avea asupra lor un act de identitate.
JVIS scoreaza intr-un numar de 34 de scale de interese, care se impart in scale de Roluri de munca si scale de Stiluri de munca. De asemenea, profilul JVIS calculeaza indici de similaritate cu un numar de 32 de clustere ocupationale si 350 de profiluri ocupationale, precum si scoruri pe 10 teme ocupationale generale. Profilul JVIS ofera si coduri Holland si este caracterizat de scorarea in trei scale de validare.

In perioada 15.09.2014-30.09.2014 va avea loc testarea cu ajutorul unui instrument licentiat de testare psihologica in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala JVIS (Jackson Vocational Interest Survey).
Testarea se va efectua in salile 203 si 204 in intervalul 08-16. Studentii din grupul tinta vor avea asupra lor un act de identitate.
JVIS scoreaza intr-un numar de 34 de scale de interese, care se impart in scale de Roluri de munca si scale de Stiluri de munca. De asemenea, profilul JVIS calculeaza indici de similaritate cu un numar de 32 de clustere ocupationale si 350 de profiluri ocupationale, precum si scoruri pe 10 teme ocupationale generale. Profilul JVIS ofera si coduri Holland si este caracterizat de scorarea in trei scale de validare.

Intreprindere simulata

Selectie grup tinta pentru activitati in Intreprindere simulata - perioada 15 august 2014-31 august 2014

Activitatea de selectie a grupului tinta pentru activitati in Intreprinderea simulata din cadrul proiectului ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII va avea loc în perioada 15 august 2014-31 august 2014. Participantii la selectie vor fi recrutati din cadrul anului 3 Management si anul 3 CIG, facultatea de Management Financiar Contabil Constanta, anul 2 master Facultatea de Drept, Universitatea Spiru Haret.

Selectia presupune elaborarea unui dosar care va cuprinde:

 • Copie carte de identitate ;
 • Adeverință de la secretariatul universității, prin care se atestă poziția de student/masterand;
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Angajament de respectare a condițiilor proiectului și de a urma activitățile care îi revin în urma selectării; (Anexa 2);
 • Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dubla finanțare privind activitati in intreprinderea simulata ;
Dosarul va fi analizat de o comisie formata din specialisti din cadrul proiectului reponsabili cu activitatea de consiliere si orientare profesionala.

Activitati de practica in Intreprinderea simulata

Sâmbătă, 11 octombrie 2014, vor începe activitățile în întreprinderea simulată - IS SPIRU HOTEL SRL Stagiile de practică în cadrul întreprinderii simulate se vor derula pe parcursul a 12 luni și vor cuprinde 11 module. Studenții și masteranzii vor avea posibilitatea să deruleze activități economice simulate specifice unei unități cu profil hotel-restaurant.

Anunt incepere activitati Intreprindere simulata Spiru Hotel


Concurs cu premii

Anunt organizare concurs cu premii


Conferinte/workshop-uri/seminarii

Conferința de lansare a proiectului ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII

Conferinta va avea loc în data de 5 iunie 2014.
Locul de desfasurare:

Ora 9.00

Hotel IBIS, str. Mircea cel Bătrân nr. 39B-41

Constanța

La Conferință au fost invitați să participe studenți și masteranzi, cadre didactice, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri. Vă așteptăm să construim împreună o relație de parteneriat pe termen lung.

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane vă invită să participați la Seminarul de conştientizare cu titlul Consilierea şi orientarea profesională un pas înainte către piaţa muncii.
Evenimentul va avea loc Marţi, 21 octombrie 2014, la sediul Universităţii Spiru Haret din Constanţa, str. Unirii 32-34, sala 104, între orele: 14.00-16.00. Începând cu ora 13.45 va avea loc înregistrarea participanţilor la eveniment.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea relevanţei formării profesionale şi socio-umane pe care o primesc studenţii și masteranzii economişti în cadrul sistemului de învăţământ superior românesc, în raport cu dinamica economico-socială actuală şi cu cerinţele manifestate pe piaţa forţei de muncă prin utilizarea unei metode inovatoare de instruire practică – întreprinderea simulată.

Proiectul vizează implementarea unei întreprinderi simulate cu profil servicii hotel-restaurant, organizarea de stagii de practică în întreprinderea simulată pentru un număr de 210 studenţi și masteranzi, precum și consilierea şi orientarea în carieră a 360 de studenţi pentru a-i ajuta să-şi construiască o rută educaţională coerentă şi o carieră profesională în acord cu propriile aptitudini.

În cadrul Seminarului de conștientizare se va dezbate tema: ”Consilierea şi orientarea profesională un pas înainte către piaţa muncii”.

Participanții la eveniment vor putea înţelege importanţa consilierii şi orientării profesionale şi primi răspunsuri la întrebările formulate membrilor echipei de implementare şi, în special consilierilor.

Persoane de contact:

Laura Patache – USH Constanţa

E-mail: laura.patache@spiruharet.ro

Adina Trandafir - USH Constanţa

E-mail: trandafir.adina@yahoo.co.uk;


Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane vă invită să participați la Seminarul de conştientizare cu titlul Consilierea şi orientarea profesională un pas înainte către piaţa muncii.
Evenimentul va avea loc Marţi, 28 octombrie 2014, la sediul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa, str. Fulgerului nr.1, sala C-1 AM1, începând cu ora: 12.00. Intrarea în sală pentru înregistrarea la eveniment se face începând cu ora 11.45. Sunt invitaţi să participe la eveniment studenţii Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanţa care doresc să îşi construiască o carieră de succes. Consilierii noştri vă vor sprijinii să urmaţi paşi siguri spre o carieră de succes:
 • cristalizarea unei imagini de sine pozitive;
 • sporirea responsabilităţii personale faţă de sine, alţii, societate;
 • creşterea capacităţii de decizie (independenţa alegerilor personale);
 • păstrarea echilibrului în situaţii de succes şi eşec;
 • creşterea rezistenţei la frustrare, marginalizare temporară, critică;
 • autoevaluarea realistă a potenţialului propriu (intelectual, fizic, aptitudinal);
 • cunoaşterea clară a calităţilor personale şi punctelor slabe;
 • asumarea de obiective realiste, realizabile;
 • capacitatea de autoanaliză a erorilor, greşelilor, eşecurilor;
 • asumarea riscurilor, stăpânirea situaţiilor de incertitudine, anticiparea consecinţelor;
 • adoptarea unei atitudini active cu privire la cariera personală;
 • elaborarea de soluţii alternative.
Participanții la eveniment vor putea înţelege importanţa consilierii şi orientării profesionale şi primi răspunsuri la întrebările formulate membrilor echipei de implementare şi, în special consilierilor.

Persoane de contact:
Laura Patache – USH Constanţa

E-mail: laura.patache@spiruharet.ro

Mihail Pricop – ANMB Constanţa

E-mail: mihail.pricop@anmb.ro

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane vă invită să participați la Workshop-ul cu titlul ”Întreprinderea simulată - Dezvoltarea de competențe prin simularea proceselor economice”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 26 noiembrie 2014, începând cu ora 17.00, în sala S02 a sediului Facultății de Management Financiar-Contabil din str. Unirii nr. 67, Constanța.
La eveniment sunt invitați să participe studenți și masteranzi – beneficiarii direcți ai acestei metode inovative de predare-învățare, cadre didactice, reprezentanți ai mediului academic, membrii echipei de implementare, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.
Vă așteptăm să dezbatem împreună probleme legate de integrarea pe piața muncii a tinerilor absolvenți, beneficiile întreprinderii simulate ca metodă de predare-învățare, precum și alte aspecte pe care le considerați importante.
De asemenea, studenții/masteranzii vor avea ocazia să ia contact cu reprezentanți ai mediului de afaceri, să se facă auziți și să beneficieze de sfatul domniilor lor vis-a-vis de ceea ce așteaptă un angajator de la un proaspăt absolvent, potențial angajat.
Vă așteptăm!
Invitatie workshop


Informații suplimentare:

www.ishoreca.ro

Persoană de contact: Adina Trandafir

E-mail: trandafir.adina@yahoo.co.uk

Telefon: 0722466489
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane vă invită să participați la:

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI "ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII"

Conferinta va avea loc în data de 5 noiembrie 2015.
Locul de desfasurare:

Universitatea Spiru Haret, str. Unirii nr. 32-34

Constanța, sala P01

Ora 14.00


La eveniment sunt invitați să participe membrii echipei de implementare, reprezentanții instituțiilor partenere, studenți și masteranzi care au făcut parte din grupul țintă, precum și reprezentanți ai mediului academic. Vă așteptăm!
Invitatie conferinta


Informații suplimentare:

www.ishoreca.ro

Persoană de contact: Adina Trandafir

E-mail: trandafir.adina@yahoo.co.uk

Telefon: 0722466489